Начало
Забравена парола
Община Антон
Актуално

/images/2017/05/bd.jpg  /images/2017/05/bd1.jpg  


Заповед №71 за забрана на къпане в язовир Душанци и водоема край фирма Химас


Здравно-информационни материала на Министерството на здравеопазването по Националната програма превенция на хроничните незаразни болести


ВАЖНО !!!

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в регулация на село Антон, община Антон, област Софийска


Уведомление от НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА


Заповед, съобщение и информация за санкции във връзка със забрана за изгаряне на стърнища, слогове, крайпътни ивици сухи треви и други растителни отпадъци на територията на община Антон  

 

Заповед на Областен управител 


Информация относно процеса на компостиране, анкетна карта за проучване на нагласите на населението и методика за извършване на проучването

 


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪС СРОК НА ДОГОВОРА  5 ГОДИНИ:


 

 
Протоколи и сесии

Протоколи от сесии на Общински съвет Антон

Протокол №1/04.11.2015 
Протокол №2/20.11.2015 
Протокол №3/27.11.2015  
Протокол №4/16.12.2015   
Протокол №5/28.01.2016   
Протокол №6/04.02.2016 
Протокол №7/25.02.2016  
Протокол №8/24.03.2016
Протокол №9/10.04.2016 
Протокoл №10/27.04.2016
Протокoл №11/26.05.2016
Протокoл №12/30.06.2016 
Протокoл №13/29.07.2016  
Протокoл №14/25.08.2016   
Протокoл №15/22.09.2016  
Протокoл №16/29.09.2016 
Протокoл №17/27.10.2016
Протокoл №18/01.12.2016
Протокoл №19/29.12.2016
Протокoл №20/24.01.2017
Протокoл №21/23.02.2017   
Протокoл №22/29.03.2017
Протокoл №23/30.03.2017 
Протокoл №24/23.04.2017
Протокoл №25/28.04.2017 
 
015.jpg