Забравена парола
Община Антон
Наредби Печат Е-мейл
Съдържание
Наредби
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 година на Община Антон - приета с Решение №470 по Протокол №45/ 31.01.2019 година на ОбС-Антон - публикувано на 11.02.2019

 

Годишен отчет за изпълнение на програмата за енергийна ефективност, съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ . - публикувано на 06.02.2019

 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Антон - изменена с Решение №452 по Протокол №44/ 05.12.2018 година на Общински съвет - Антон.

 

Правилник за организацията и дейността на ОбС - Антон - изменен с Решение №433 по Протокол №42/ 27.092018 година на Общински съвет - Антон

 

Правилник за организацията и дейността на ОбС-Антон, изменен с Решение №419 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на ОбС- Антон

 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - Община Антон, изменена с Решение №413 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на ОбС-Антон

 

Наредба за регистриране и стопанисване на кучета в Община Антон, изменена с Решение №411 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на ОбС-Антон

 

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост – 2018, актуализирана с Решение №410 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на Общински съвет – Антон

 

Правилника за организацията и дейността на ОбС-Антон - изменен с Решение №388 по Протокол №37/ 31.05.2018 година на Общински съвет- Антон 

 

  
Advertisement
002.jpg