Забравена парола
Община Антон
Наредби Печат Е-мейл
Съдържание
Наредби
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антон – приета с Решениe №322 от Протокол №35/ 23.02.2014 година на ОбС-Антон;

 

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Антон – приета с Решение №186 от 28.01.2009 година на ОбС-Антон, изменена с Решение №314 от Протокол №34/ 31.01.2014 година на ОбС-Антон;

 

Стратегията за развитието на физическото възпитание и спорта в Община Антон 2013-2020 година – приета с Решениe №295 от Протокол №33/ 12.12.2013 година на ОбС-Антон;

 

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти – приета с Решение №309 от Протокол №23/ 27.01.2010 година.

 

Наредба за рекламна дейност на територията на община Антон – приета с Решение №280 от Протокол №21/ 05.11.2009 година на ОбС – Антон;

 

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Антон – приета с Решение №278 от Протокол №20/ 28.10.2009 година на ОбС-Антон;

 

Наредба за условията и реда за извършване на търговска дейност – приета с Решение №94 от Протокол №8/ 18.06.2008 година на Общински съвет – Антон;

 

Наредба за регистриране и стопанисване на кучета в община Антон - приета с Решение №93 от Протокол №8/ 18.06.2008 година на ОбС-Антон

 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – Община Антон, с.Антон, област Софийска – приета с Решение №8 от Протокол №3/ 13.02.2004 година на ОбС, изменена с Решение №164 от Протокол №16/ 15.07.2005 година на ОбС-Антон. 
Advertisement
004.jpg