Начало arrow Профил на купувача arrow -Открити процедури
Забравена парола
Община Антон
Открити процедури Печат Е-мейл
Съдържание
Открити процедури
Страница 2


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 08.01.2019 година в 15.30

 

Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на ДГ „Българче“, улица „Европа“ №16; Общинско звено „Домашен социален патронаж“,  улица „България“ №17, финансирани от бюджета на Община Антон

 

Информация за преписката

 

Решение

 

Обявление 

 

Тръжна документация, КСС и техническа спецификация

 

Отваряна на Ценовите предложения с предмет: Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на ДГ „Българче“, улица „Европа“ №16; Общинско звено „Домашен социален патронаж“,  улица „България“ №17, финансирани от бюджета на Община Антон, проведена по реда на чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 5, ал. 2, т. 9, чл. 20, ал. 2, т. 2, чл. 18, ал. 1, т. 12 и във вр. с  чл. 178 от  ЗОП - публикувано на 05.02.2019

 

Протокол №1 - публикуван на 13.02.2019

 

Протокол №2 - публикуван на 13.02.2019

 

Доклад - публикуван на 13.02.2019

 

Договор за доставка - публикуван на 14.03.2019  

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 03.08.2018 година в 12.55

 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Антон по проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Антон“, Договор № BG05FMOP001-3.002-0220-С02, финансиран по Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи те си лица в България. 

 

Информация за преписката

 

Решение

 

Обявление 

 

Тръжна документация, КСС и техническа спецификация

 

Доклад публикуван 03.09.2018

 

Протокол №1 публикуван 03.09.2018  

 

Протокол №2 публикуван 03.09.2018   

 

Договор и приложения публикувано на 01.10.2018   


 
012.jpg