Начало arrow Профил на купувача arrow -Процедури по ЗОП
Забравена парола
Община Антон
Открити процедури Печат Е-мейл
Съдържание
Открити процедури
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 07.02.2020 година в 16.00 

 

Дейността, включена в предмета на поръчката, включва доставка, чрез периодични заявки от Възложителя на хранителни продукти за нуждите на оставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на ДГ „Българче“, улица „Европа“ №16; Общинско звено „Домашен социален патронаж“, улица „България“ №17, финансирани от бюджета В Списък на хранителните продукти - Приложение №1.1 във формат Excel са посочени наименованието, техническите характеристики, мерните единици и прогнозните количества на хранителните продукти.

 

Информация за преписката

 

Решение

 

Обявление 

 

Указания 

 

Документация 

 

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 02/03/2020 Местно време: 17:00

 

Протокол №1  - публикуван на 19.03.2020

 

Протокол №2  - публикуван на 19.03.2020

 

Доклад  - публикуван на 19.03.2020 

 

Решение за избор на изпълнител - публикуван на 25.03.2020 

 

Договор и приложения - публикуван на 07.05.2020  

 

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)  - публикуван на 20.05.2020  
Advertisement
015.jpg