Начало arrow Профил на купувача arrow -Процедури по ЗОП
Забравена парола
Община Антон
Открити процедури Печат Е-мейл
Съдържание
Открити процедури
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
  

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 16.07.2019 година в 15.00 

 

Предмет на обществената поръчка: „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към уч. „Св. Св. Кирил и Методий“ за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 

Информация за преписката

 

Решение

 

Обявление 

 

Документация

 

ЕЕДОП  

 

Документация и образци  

 

Технически проект  

 

Заповед за прекратяване на процедура  - публикувана на 08.08.2019 г.

Решение за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител  

  

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 08.01.2019 година в 15.30

 

Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на ДГ „Българче“, улица „Европа“ №16; Общинско звено „Домашен социален патронаж“,  улица „България“ №17, финансирани от бюджета на Община Антон

 

Информация за преписката

 

Решение

 

Обявление 

 

Тръжна документация, КСС и техническа спецификация

 

Отваряна на Ценовите предложения с предмет: Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на ДГ „Българче“, улица „Европа“ №16; Общинско звено „Домашен социален патронаж“,  улица „България“ №17, финансирани от бюджета на Община Антон, проведена по реда на чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 5, ал. 2, т. 9, чл. 20, ал. 2, т. 2, чл. 18, ал. 1, т. 12 и във вр. с  чл. 178 от  ЗОП - публикувано на 05.02.2019

 

Протокол №1 - публикуван на 13.02.2019

 

Протокол №2 - публикуван на 13.02.2019

 

Доклад - публикуван на 13.02.2019

 

Договор за доставка - публикуван на 14.03.2019 

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - публикуван 06.02.2020

 
 
Advertisement
005.jpg