Начало arrow Профил на купувача arrow -Процедури по ЗОП
Забравена парола
Община Антон
Открити процедури Печат Е-мейл
Съдържание
Открити процедури
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 02.08.2016 година в 11.45

„Предоставяне на консултантски услуги по проект Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Антон, Подобект 1: SFO 1450 (І-6,Пирдоп-Розино/-Душанци-Граница общ. (Пирдоп-Антон): участък от км 0+000 до км 3+000 с приблизителна дължина 3.000 км; Подобект 2: SFO 1002 (I-6 ПИРДОП-Розино/-Антон-/ІІІ-606): участък от км 0+000 до км 6+800 с приблизителна дължина 6.800 км.“ на Община Антон по Мярка 07 - „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на „Програма развитие на селските райони 2014-2020г.“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

 

Информация за преписката 

 

Решение

 

Обявление

 

Документи    

 

Съобщение за отваряне на ценово предложение

Публикувано 13.09.2016 година 15.55  

 

Протоколи и доклад 

Публикувано 12.10.2016 година 11.40  

 

Решение 2 от 18.10.2016  

Публикувано 18.10.2016 година 15.35   

 

Договор за предоставяне на консултантски услуги от 14.12.2016 

 

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)       28.12.2016


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

Публикувано на 01.08.2016 година в 12:38 

Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител за „Изработване на инвестиционен проект във фаза "технически" и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Антон, Подобект 1: SFO 1450 (І-6,Пирдоп-Розино/-Душанци-Граница общ. (Пирдоп-Антон): участък от км 0+000 до км 3+000 с приблизителна дължина 3.000 км; Подобект 2: SFO 1002 (I-6 ПИРДОП-Розино/-Антон-/ІІІ-606): участък от км 0+000 до км 6+800 с приблизителна дължина 6.800 км., във връзка с подготовката на община Антон за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

 

Информация за преписката 

 

Решение

 

Обявление

 

Документи  

 

Съобщение за отваряне на ценово предложение

Публикувано 13.09.2016 година 16.00

 

Протоколи и доклад 

Публикувано 12.10.2016 година 11.35 

 

Решение 3 от 18.10.2016  

Публикувано 18.10.2016 година 15.40 

 

Договор за проектиране от 19.12.2016  

 

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 28.12.2016 
Advertisement
010.jpg