Начало
Забравена парола
Община Антон
Съобщение 30.08.2018 Печат Е-мейл

публикувано на 30.08.2018 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

 

В Ъ В    В Р Ъ З К А   С   Р А З П О Р Е Д Б А Т А    Н А    Ч Л.  5 7,  А Л. 3   ОТ    П П З О П

                                                                                        

 

Относно: Отваряна на Ценовите предложения с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Антон по проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Антон“, Договор № BG05FMOP001-3.002-0220-С02, финансиран по Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи те си лица в България, въз основа на публично състезание по ЗОП.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с  публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Антон по проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Антон“, Договор № BG05FMOP001-3.002-0220-С02, финансиран по Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи те си лица в България, Ви уведомявам че Ценовите предложения ще бъдат отворени на 03.09.2018 година (понеделник)  от 10:00 часа в заседателната зала на Община Антон, намираща се в сградата на НЧ „Христо Ботев 1925“

 

 

 Комисия назначена на основание чл.103, ал. 1 от ЗОП

със Заповед №146/28.08.2018 г.

на Кмета на Община Антон

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

 
< Предишна   Следваща >
016.jpg