Начало arrow Профил на купувача arrow -Пазарни консултации
Забравена парола
Община Антон
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП Печат Е-мейл

публикувано на 11.11.2019 
Пазарни консултации за: Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към  Уч. „Св. Св. Кирил и Методий“  за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
 
 
 

публикувано на 05.04.2019 
Пазарни консултации на основание чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на ул. „Георги Бенковски“, с. Антон, област Софийска
 
 
 
 
 

 
004.jpg