Забравена парола
Община Антон
Административно-правно обслужване и финансово-стопански дейности Печат Е-мейл
Директор дирекция „Финанси”
Мария Александрова Вътева


Гл.специалист „ГРАО“ 
Анастасия Георгиева Лумбева  
 
Младши специалист "Aдминистративно обслужване"
Елена Върбанова Николова
тел.: 07186 2215
 
 
Младши специалист „ТРЗ и КАСА”
Петранка Галинова Николова
тел.: 07186 2208
 
Специалист „Орган по прихода“ 

Ивелина Георгиева Петрова 

 

 
Главен специалист „Орган по прихода”
Мария Цвяткова 
тел.: 07186 2208 
 
 
Технически секретар
Тереза Георгиева Дончева
тел.: 07186 2300 
 
009.jpg