Начало arrow Избори за общински съветници и кмет 2019
Забравена парола
Община Антон
Актуално Печат Е-мейл

Покана за редовно заседание на Общински съвет - Антон което ще се проведе на 20.08.2020 година от 18:00 часа


Съобщение за обществено обсъждане на Отчет на Бюджет 2019 година


 публикувано на 14.07.2020 г. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ. 6 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЕТРОЛНА БАЗА АНТОН, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 00504.114.7 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.АНТОН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Антон  осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до информацията по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за  инвестиционно предложение за реконструкция и модернизация на петролна база Антон, находяща се в поземлен имот с идентификатор 00504.114.7 в землището на с.Антон, Софийска област с възложител Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”. Становища и предложения могат да се представят в деловодството на Община Антон и на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите Краен срок за  изразяване на писмени становища от заинтересувани лица -28.07.2020г .


Предстояща информационна среща (11:00 - 12:30 ч.) и изнесена приемна (13:30-15:00 ч.) на Областен информационен център София-град и София-област в община Антон на 14-и юли

Линк към анонс за информационната среща.

Линк към анонс за приемната на открито. 


Програма “Бизнес академия за стартиращи предприемачи” /BASE/ 

 

Информация 


Покана за редовно заседание на Общински съвет Антон което ще се проведе на 18.06.2020 година


публикувано на 08.06.2020 г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

До заинтересуваните лица и общественост относно инвестиционно предложение за реконструкция и модернизация на петролна база Антон 


Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) стартира процедура за избор на нови кандидат - членове на Съвета на децата - консултативен орган към председателя на ДАЗД

Писмо покана

Приложение №1 

Приложение №2 


публикувано на 29.04.2020 г.

Протокол чл.37г ал.4 и ал 6 от ЗЦПЗЗ    


Заседание на общински съвет - Антон ще се проведе на 24.04.2020 г. 


Заповед №62/ 10.04.2020 забраняваща изгаряне на стърнища и паленето на открит огънв горските територии, Съобщение за правилата за пожарна безопасност и Информация за санкциите спрямо нарушителите при палене.  


публикувано на 27.03.2020 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:Относно: Промяна мястото за отваряне на офертите за обществена поръчка, открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от закона за обществените поръчки с предмет:  Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към  училище  „Св. Св. Кирил и Методий“ 


Заповед №48 на Кмета на община Антон - противоепидемични мерки на територията на община Антон


Прием на заявления - Национална програма "Предоставяне на грижа в домашна среда" 


 

Протокол за извършена проверка на основание чл.37м от ЗСПЗЗ

Приложение 1 


  

 
< Предишна   Следваща >
Advertisement
005.jpg