Начало arrow Връзка с нас
Забравена парола
Община Антон
Актуално Печат Е-мейл

ОБЩИНА АНТОН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2089 Антон, пл. „Съединение” № 1

тел.: +359 7186 2300; факс: +359 7186 2500

e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите , website: www.antonbg.com 

 

ОБЯВЯВА:

 

   Търг с явно наддаване за продажба поземлен имот, собственост на Община Антон, с идентификатор 00504.501.193, площ  641кв.м  и  административен адрес: с.Антон, ул.”Планински извори” №1, заедно с построената върху наго сграда с идентификатор 00504.501.193.1 и застроена площ 136 кв.м.

    Търгът ще се проведе на 18.03.2021г. от 14,00 часа в сградата на Община Антон. Заявления  за участие ще се приемат до 17,00 часа на 17.03.2021г. в деловодството на Община Антон. Информация за търга, както и тръжна документация може да получите в деловодството на Общината.


Покана за провеждане на заседание на ОбС-Антон на 25.02.2021 


ИНФОРМАЦИЯ - ПРОЕКТ № BG06RDNP001-7.005-0007-С01 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН С ТОПЛА ВРЪЗКА КЪМ УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“


Община  Антон  стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Виж цялата информация 


Заповед №20/27.01.2021 за забрана на паша в горски територии - публикувана на 28.01.2021


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  

„Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“ 


Заповед №178/23.12.2020 г. във връзка с чл.37в ал.10 и ал.16 от ЗСПЗЗ чл.75 от ППЗСПЗЗ и решение №14.26.11.2020 на Общински съвет - Антон


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители на с. Антон, уведомяваме ви,  че със Заповед №РД-18-282 от 9.11.2020г. е  ОДОБРЕНА КАДАСТАЛНА  КАРТА  И  КАДАСТРАЛНИ  РЕГИСТРИ ЗА УРБАНИЗИРАНА  ТЕРИТОРИЯ  НА  ОБЩИНА  АНТОН. Заповедта е обнародвана в брой 102/01.12.2020г. на Държавен вестник. След 01.12.2020г., издаването на скици е в правомощията на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК). За улеснение на гражданите ще се осигури възможност  за издаване на скиците  в  изнесено работно място на АГКК  в  Община  Антон.


Съобщения

за откриване на процедура за съдебни заседатели

В изпълнение на Решение № 132 по Протокол № 13/ 29.10.2020 г., Общински съвет - Антон открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Софийски Окръжен съд 

Съобщение

Пакет документи

В изпълнение на Решение № 131 по Протокол № 13/ 29.10.2020 г., Общински съвет - Антон открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Пирдоп 

Съобщение

Пакет документи 


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпили питания от жители, публикуваме линк към Съобщение на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/, Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" относно регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности:

https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=81&elem_id=1855


Заповед райони за сметоизвозване  - публикувана на 13.10.2020


Анкета във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на Община Антон за периода 2021-2027г.


 

 

  

 
< Предишна   Следваща >
Advertisement
005.jpg