Начало arrow Транспорт
Забравена парола
Община Антон
Актуално Печат Е-мейл

Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) стартира процедура за избор на нови кандидат - членове на Съвета на децата - консултативен орган към председателя на ДАЗД

Писмо покана

Приложение №1 

Приложение №2 


публикувано на 29.04.2020 г.

Протокол чл.37г ал.4 и ал 6 от ЗЦПЗЗ    


Заседание на общински съвет - Антон ще се проведе на 24.04.2020 г. 


Заповед №62/ 10.04.2020 забраняваща изгаряне на стърнища и паленето на открит огънв горските територии, Съобщение за правилата за пожарна безопасност и Информация за санкциите спрямо нарушителите при палене.  


публикувано на 27.03.2020 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:Относно: Промяна мястото за отваряне на офертите за обществена поръчка, открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от закона за обществените поръчки с предмет:  Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към  училище  „Св. Св. Кирил и Методий“ 


КАМПАНИЯТА ПО НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИЗаповед №48 на Кмета на община Антон - противоепидемични мерки на територията на община Антон


Прием на заявления - Национална програма "Предоставяне на грижа в домашна среда" 


 

Протокол за извършена проверка на основание чл.37м от ЗСПЗЗ

Приложение 1 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ОТКРИТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН С ТОПЛА ВРЪЗКА КЪМ  УЧИЛИЩЕ  „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 


 

 публикувано на 30.01.2020

Прессъобщение от проведена начална пресконференция и "Първа копка" по проект


Заповед №16/27.01.2020 относно предоставените съдове за твърди битови отпадъци

 


Публикувано на 24.01.2020

Прессъобщение „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“,   


Заповед №12/21.01.2020 относно ползването на питейна вода   


Покана за обществено обсъждане на намерение за поемане на общински дълг от Община Антон - публикувана на 14.01.2020 година 


публикувана на 20.12.2019 година

 

 Заповед №242/19.12.2019 г. - ползване на земеделски земи от общински поземлен фонд


 публикуван на 06.12.2019 година

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ПЕРИОДА М. ЯНУАРИ - М. ДЕКЕМВРИ 2020г.


 публикуван на 06.12.2019 година

 

Предложение за изменение на НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО - ОБЩИНА АНТОНЗаповед областна дирекция "Земеделие" - Софийска област  


 

 
< Предишна   Следваща >
Advertisement
010.jpg