Начало arrow ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
Забравена парола
Община Антон
Актуално Печат Е-мейл

Столична община изпълнява проект "Осигуряване на ефективното функциониране на областен информационен център София- град и София - област, за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019-2021", финансиран по ОП "Добро управление", съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFOP001-4.004.0027-C01.

 

Във връзка с реализацията на проекта и функцинирането на областен информационен център София- град и София - област, Столична община обявява конкурс за подбор на експерти със следните позиции:

 

експерт "Информационно обслужване и услуги"  - 1 бр.;

 

- експерт "Логистика и информация"  - 1 бр.;

 

експерт "Комуникация и информация"  - 1 бр.

 

Документи за кандидатстване се приемат в едномесечен срок от датата на публикуване на обявите. 


публикувано на 07.05.2019 г. 

Протокол и приложения от извършени доразпределения и  разпределения на нови заявители на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд


 

Програма Майски празници 2019 и Афиш 6 май 


Конкурс за стипендии за студенти от ромски произход


Информация пожароопасен сезон 2019 - Заповед и Съобщение  


СЪОБЩЕНИЕ

Общински съвет – Антон ще проведе извънредна среща за правоимащите по въпросите за разпределяне на пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд за индивидуално ползване на 05.04.2019 година /петък/ от 17:00 часа в Общината.


Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - публикувана на 27.03.2019  


Заповедта за образуване на избирателни секции - публикувана на 27.03.2019


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общинска служба по земеделие – Пирдоп, уведомява всички земеделски стопани, че на 25.03.2019г. /понеделник/от 14.00 часа в лекторията на Читалище „Напредък 1869”-град Пирдоп, ще се проведе ежегодна среща с ръководството на Областна дирекция „Земеделие” – София област по въпроси, свързани с новия Наръчник за кандидатстване

и Директни плащания кампания 2019г.

 

ОСЗ-Пирдоп


Справка имоти отдадени под наем от Община Антон 


Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2 


Здравно-информационен материал по актуална тема за морбили.  
< Предишна
004.jpg