Начало arrow Проекти
Забравена парола
Община Антон
Актуално Печат Е-мейл

Протокол за извършена проверка на основание чл.37м от ЗСПЗЗ

Приложение 1 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ОТКРИТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН С ТОПЛА ВРЪЗКА КЪМ  УЧИЛИЩЕ  „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 


 

 публикувано на 30.01.2020

Прессъобщение от проведена начална пресконференция и "Първа копка" по проект


Заповед №16/27.01.2020 относно предоставените съдове за твърди битови отпадъци

 


Публикувано на 24.01.2020

Прессъобщение „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“,   


Заповед №12/21.01.2020 относно ползването на питейна вода   


Покана за обществено обсъждане на намерение за поемане на общински дълг от Община Антон - публикувана на 14.01.2020 година 


 

На основание чл.84, ал. 4 и ал.6 от Закона за публичните финанси и във връзка с  Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антон, Кметът на Общината

 

ОБЯВЯВА

 

Обществено обсъждане на Проект на Бюджет ’2020 година на Община Антон на 21.01.2020 година /вторник/ от 17:15 часа в Пенсионерския клуб в сградата на НЧ ”Христо Ботев-1925 г.” – село Антон.

 

Всички материали по Проекто-бюджета ще са на разположение в деловодството на общинска администрация всеки делничен ден в рамките на работното време, както и на официалния сайт на Община Антон от 15.01.2020 година.

 


АНДРЕЙ СИМОВ

КМЕТ на ОБЩИНА АНТОН 

 

Птроект за бюджет на община Антон


публикувана на 27.12.2019 година 

Пазарни консултации за: Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към  училище „Св. Св. Кирил и Методий“   


публикувана на 20.12.2019 година

 

 Заповед №242/19.12.2019 г. - ползване на земеделски земи от общински поземлен фонд


 публикуван на 06.12.2019 година

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ПЕРИОДА М. ЯНУАРИ - М. ДЕКЕМВРИ 2020г.


 публикуван на 06.12.2019 година

 

Предложение за изменение на НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО - ОБЩИНА АНТОНЗаповед областна дирекция "Земеделие" - Софийска област  


 

 
< Предишна   Следваща >
Advertisement
006.jpg