Начало arrow Архив
Забравена парола
Община Антон
Архив Печат Е-мейл
Съдържание
Архив
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
Страница 24

  


публикуван на 06.12.2019 година

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ПЕРИОДА М. ЯНУАРИ - М. ДЕКЕМВРИ 2020г.


 публикуван на 06.12.2019 година

 

Предложение за изменение на НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО - ОБЩИНА АНТОНЗаповед областна дирекция "Земеделие" - Софийска област  


 


На основание чл.84, ал. 4 и ал.6 от Закона за публичните финанси и във връзка с  Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антон, Кметът на Общината

 

ОБЯВЯВА

 

Обществено обсъждане на Проект на Бюджет ’2020 година на Община Антон на 21.01.2020 година /вторник/ от 17:15 часа в Пенсионерския клуб в сградата на НЧ ”Христо Ботев-1925 г.” – село Антон.

 

Всички материали по Проекто-бюджета ще са на разположение в деловодството на общинска администрация всеки делничен ден в рамките на работното време, както и на официалния сайт на Община Антон от 15.01.2020 година.

 


АНДРЕЙ СИМОВ

КМЕТ на ОБЩИНА АНТОН 

 

Птроект за бюджет на община Антон 


 публикуван на 20.09.2019 година

Протокол от Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост

 

публикувано на 30.08.2019 година 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост който ще се проведе на 18.09.2019 година от 10:00 часа 

Обява

Заповед

Описание 


На вниманието на всички земеделски производители:

Съобщение - специализирани теренни проверки   
Advertisement
010.jpg