Начало arrow Архив
Забравена парола
Община Антон
Архив Печат Е-мейл
Съдържание
Архив
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15


Публична покана 

Ремонтни работи по Четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Антон за обект: ІV - 60038 – І -6 - Душанци км.0+000 – 2+500, път SFO 3004 – Петролна база за Държавен резерв, SFO 3005 – ЖП Гара Антон, финансирани от Държавния бюджет за 2013 г. чрез  бюджета на  Община Антон

№ на документа в АОП - 9022061

Документи

Покана АОП 


Обява - Конкурс за отдаване под наем на общинска сграда Млекосъбирателен пункт


Заповед - Райони и честота сметосъбиране и сметоизвозване


Ден на отворените врати 


Съобщение - спиране на ел. захранване село Антон 


Публична покана за „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. АНТОН, ОБЩИНА АНТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА АНТОН. Номер на документа в АОП 9020440

Документи

АОП 


Съобщение - технически преглед на земеделска и горска техника 


 


 
Advertisement
015.jpg