Начало arrow Архив
Забравена парола
Община Антон
Архив Печат Е-мейл
Съдържание
Архив
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15


 На 11.09.2013 г. се проведе второ информационно събитие - заключителна пресконференция по проект:: „Мерки за предотвратяване на наводненията за обекти: река Гушева и река Селска на територията на село Антон, Община Антон” Договор № BG161PO001/4.1-04/2010/006 от дата 01.06.2011 год., осъществяван/финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

ИНФОРМАЦИЯ 


ОБЯВА ЗА УЧАСТИЕ В  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ 


Покана - Снегопочистване и опесъчаване сезон 2013/2014


Уведомление за работодателите - Агенция по заетостта  


Съобщение за поход до Петте чучура

Прочети цялото съобщение 


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 
Уведомяваме Ви, че на 08.08.2013 г. от 10.00 часа , с. Антон, Община Антон местност „Над село” ( Параклис „Свети Георги”), предстои откриване на строителна площадка по проект: „Подобряване на туристическата инфраструктура в местността „Над село” с. Антон

Прочети цялото съобщение


проект на Общинска програма за закрила на детето за 2013г. 

Обява за участие в публичен търг с явно наддаване за продажба на общинска собственост.

Документи за участие се закупуват до 02.08.2013 година 

Виж цялата Обява 

 


http://www.antonbg.com/images/2013/logo.bmp 

Съовщение: Относно провеждане на пресконференция проект „Повишаване компетентността и уменията на служителите в администрацията на община Антон”

Прочети целия текст


Съобщение до жителите на с.Антон


http://www.antonbg.com/images/2013/logo.bmp

проект „Повишаване компетентността и уменията на служителите в администрацията на община Антон”, договор с рег. № А12-22-97/01.04.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Изпълнение на дейности по провеждане на езикови, компютърни и специализирани обучения за служителите на община Антон
Публична покана
Документи
 

 
Advertisement
015.jpg