Начало arrow Профил на купувача
Забравена парола
Община Антон
Профил на купувача Печат Е-мейл
Съдържание
Профил на купувача
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувано на 26.09.2018

 

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2018/2019 ГОДИНА” ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА 2018 ГОДИНА

 

Номер в АОП - 9081174

 

Обява чл.20 ал.3 

Документи     

 

Протокол №1 за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти  - публикувано на 19.10.2018

 

Протокол №2 за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти   - публикувано на 19.10.2018

 

Договор  - публикувано на 31.10.2018


Анекс №2

 

Анекс №1

 

Договор и приложения  - публикуван на 16.07.2018 

 

Протокол за разглеждане оценка и класиране на получените оферти - публикуван на 22.06.2018

 

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - публикувано на 07.06.2018

 

Информация №9076983

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувано на 29.05.2018

 

„Основен ремонт на  път SFO 1450/I-6, Пирдоп-Розино/-Душанци-граница общ.(Пирдоп-Антон), ул. „Шипка“ и  ул. „Лиска“, финансирани от Държавния бюджет за 2018 г.  чрез  бюджета на  Община Антон

 

Номер в АОП - 9076588

 

Обява чл.20 ал.3 

Документи     

Указания   


Споразумение за прекратяване

 

Договор

 

Протокол от 07.02.2018 година за разглеждане, оценка и класиране - публикуван на 09.02.2018 година

 

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувано на 19.01.2018

 

Информация - №9072316  

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувано на 10.01.2018

 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Антон по проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Антон“, проектно предложение № BG05FMOP001-3.002-0220 финансиран по Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи те си лица в България.

 

Номер в АОП - 9072115

 

Обява чл.20 ал.3 

Документи     

 


Договор

 

Протокол от 07.02.2018 година за разглеждане, оценка и класиране - публикуван на 09.02.2018 година

 

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувано на 16.01.2018

 

Информация - №9072249  

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувано на 08.01.2018

 

„Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на ДГ „Българче“, улица „Европа“ №16; Общинско звено „Домашен социален патронаж“,  улица „България“ №17, финансирани от бюджета на Община Антон

 

Номер в АОП - 9072062

 

Обява чл.20 ал.3 

Документи     
 
009.jpg