Начало arrow Профил на купувача
Забравена парола
Община Антон
Профил на купувача Печат Е-мейл
Съдържание
Профил на купувача
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувано на 27.09.2019

 

Обява за „Изготвяне на инвестиционни проекти по обособени позиции:

Обособена позиция №1: Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито на р. Конска в с. Антон, община Антон“;

Обособена позиция №2: Изготвяне на инвестиционен проект за обект: Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито на р. Дълбок в с. Антон, община Антон“

 

Номер в АОП - 9092907

 

Обява чл.20 ал.3 

 

Техническо задание    

 

Документи      

 

Съобщение  - публикувано на 30.09.2019 

 

Съобщение  - публикувано на 03.10.2019  

 

Разяснение №1   - публикувано на 04.10.2019  

 

Разяснение №2   - публикувано на 04.10.2019   

 

Протокол №1 от работата на комисията  - публикуван на 17.10.2019 

 

Решение №7/17.10.2019  

 

Договор №8/29.10.2019  - публикуван на 31.10.2019 година 


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувано на 27.09.2019

 

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2019/2020 ГОДИНА” ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АНТОН

 

Номер в АОП - 9092873

 

Обява чл.20 ал.3 

Документи      

 

Протокол от работата на комисията  - публикуван на 22.10.2019 година

 

Договор  - публикуван на 28.10.2019 година 


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувано на 25.04.2019

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1, ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“, С. АНТОН, ОБЛАСТ СОФИЙСКА

 

Номер в АОП - 9087858

Обява чл.20 ал.3 

Документи     

СЪОБЩЕНИЕ  - дата на публикуване 03.05.2019

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти  - публикувана на 07.05.2019 г. 

 

 

Техническа спецификация  - публикувана на 14.06.2019 година
Ценово предложение  - публикувано на 14.06.2019 година
Предложение за изпълнение  - публикувано на 14.06.2019 година
Договор  - публикуван на 14.06.2019 година 
Анекс№1/20.08.2019 г.  - публикуван на 26.08.2019 година 


 
Advertisement
013.jpg