Начало arrow Профил на купувача
Забравена парола
Община Антон
Профил на купувача Печат Е-мейл
Съдържание
Профил на купувача
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9

 


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувано на 25.04.2019

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1, ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“, С. АНТОН, ОБЛАСТ СОФИЙСКА

 

Номер в АОП - 9087858

 

Обява чл.20 ал.3 

Документи     

  

СЪОБЩЕНИЕ  - дата на публикуване 03.05.2019

 

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти  - публикувана на 07.05.2019 г. 

 

 

  
 
Техническа спецификация  - публикувана на 14.06.2019 година
 
Ценово предложение  - публикувано на 14.06.2019 година
 
Предложение за изпълнение  - публикувано на 14.06.2019 година
 
Договор  - публикуван на 14.06.2019 година 
 
Анекс№1/20.08.2019 г.  - публикуван на 26.08.2019 година 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувано на 26.09.2018

 

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2018/2019 ГОДИНА” ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА 2018 ГОДИНА

 

Номер в АОП - 9081174

 

Обява чл.20 ал.3 

Документи     

 

Протокол №1 за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти  - публикувано на 19.10.2018

 

Протокол №2 за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти   - публикувано на 19.10.2018

 

Договор  - публикувано на 31.10.2018


Анекс №2

 

Анекс №1

 

Договор и приложения  - публикуван на 16.07.2018 

 

Протокол за разглеждане оценка и класиране на получените оферти - публикуван на 22.06.2018

 

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - публикувано на 07.06.2018

 

Информация №9076983

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувано на 29.05.2018

 

„Основен ремонт на  път SFO 1450/I-6, Пирдоп-Розино/-Душанци-граница общ.(Пирдоп-Антон), ул. „Шипка“ и  ул. „Лиска“, финансирани от Държавния бюджет за 2018 г.  чрез  бюджета на  Община Антон

 

Номер в АОП - 9076588

 

Обява чл.20 ал.3 

Документи     

Указания   
 
015.jpg