Актуално

Заповед процедура по провеждане на  публичен  търг с явно наддаване за продажба на имоти, частна общинска с Търга ще се проведе на 10.05.2018г. от 10,30ч. в сградата на Община Антон, с.Антон, пл.”Съединение” №1
Прочети !!! 

Протокол за извършена проверка на договори на ползватели на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд на община Антон

Списък на наематели на пасища, мери и ливади от ОПФ и животински единици   

Уведомление за промяна в маршрутните разписания в сила от 12.03.2018

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ И  СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ КЪМ ОБЩИНА АНТОН