Протоколи и сесии

Протоколи от сесии на Общински съвет Антон


Протокол №8/18.05.2020  
Протокол №7/24.04.2020 

Протокол №6/18.02.2020  

Протокол №5/30.01.2020  
Протокол №4/19.12.2019 
Протокол №3/03.11.2019
Протокол №2/22.11.2019
Протокол №1/08.11.2019