Улици и площад с.Антон

Информация за проекти „Реконструкция на площад – село Антон” и „Благоустрояване на улична мрежа – село Антон”

 

Относно: Строителство на обекти от уличната мрежа в село Антон