Начало arrow Профил на купувача arrow -Процедури по ЗОП
Забравена парола
Община Антон
Открити процедури Печат Е-мейл
Съдържание
Открити процедури
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 12.03.2020 година в 16.00 

 

Предмет на обществената поръчка: „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към уч. „Св. Св. Кирил и Методий“ за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 

Информация за преписката

 

Решение

 

Обявление 

 

Документация

 

ЕЕДОП  

 

Образци и приложения  

 

Технически проект 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:Относно: Промяна мястото за отваряне на офертите за обществена поръчка, открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от закона за обществените поръчки с предмет:  Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към  училище  „Св. Св. Кирил и Методий“  - публикувано на 27.03.2020 

 

Протокол №1 от работата на комисия  - публикуван на 23.04.2020 г. 

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти  - публикуван на 22.05.2020 г. 

 

Протокол №2 от работата на комисия  - публикуван на 04.06.2020 г.   

 

Протокол №3 от работата на комисия  - публикуван на 04.06.2020 г.  

 

Доклад на комисия  - публикуван на 04.06.2020 г.  

 

Решение №2  - публикуван на 04.06.2020 г.  

 

Договор  - публикуван на 18.09.2020 г. 

 

Предложение за изпълнение на поръчката  - публикуван на 18.09.2020 г. 

 

Ценово предложение  - публикуван на 18.09.2020 г. 

 

Техническа-спецификация  - публикуван на 18.09.2020 г. 

 

Д-1-протокол-отчитане-СМР  - публикуван на 18.09.2020 г.  


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 10.02.2020 година в 17.00 

 

Предмет на обществената поръчка: „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към уч. „Св. Св. Кирил и Методий“ за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 

Информация за преписката

 

Решение

 

Обявление 

 

Документация

 

ЕЕДОП  

 

Образци и приложения  

 

Технически проект

 

Решение за прекратяване на процедура  - публикувано на 24.02.2020 г. 

 

Информация за възложена поръчка  - публикувано на 11.03.2020 г.  
 
 
010.jpg