Забравена парола
Община Антон
Териториално-селищно устройство и управление на проекти Печат Е-мейл
Главен архитект
арх. Гено Георгиев

Главен специалист „Строителство и кадастър”
Татяна Стаменова-Петрова

Младши експерт „Управление проекти”
Николина Михова

Младши експерт „Социални проекти”
Нонка Станкова


тел.: 07186/ 23-00
 
Регистър на актове за собственост

Регистър на разпоредителните сделки с имоти
 
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 
 
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗАВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ 
 
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП 
 
 
 
003.jpg