Забравена парола
Община Антон
Териториално-селищно устройство и управление на проекти Печат Е-мейл
Главен архитект
арх. Блага Тодорова Динова - тел: 071862212
 
Татяна Тодорова Стаменова - Петрова - гл.специалист „Строителство и кадастър” тел: 071862212
 
Нонка Стоянова Станкова - мл.експерт „Социални проекти" - тел.: 07186 2300

Николина  Цветанова Михова – мл.експерт „ Управление проекти” тел.: 07186 2300

тел.: 07186 2212 
 
Регистър на актове за собственост

Регистър на разпоредителните сделки с имоти
 
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - актуализиран 04.2019
 
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗАВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ 
 
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП 
 
 
014.jpg