Начало
Забравена парола
Община Антон
Актуално Печат Е-мейл


 публикуван на 06.12.2019 година

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ПЕРИОДА М. ЯНУАРИ - М. ДЕКЕМВРИ 2020г. публикуван на 06.12.2019 година

 

Предложение за изменение на НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО - ОБЩИНА АНТОН 

 публикуван на 20.09.2019 година

Протокол от Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост

 

публикувано на 30.08.2019 година 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост който ще се проведе на 18.09.2019 година от 10:00 часа 

Обява

Заповед

Описание 

  

На вниманието на всички земеделски производители:

Съобщение - специализирани теренни проверки   

ОБЩИНА АНТОН ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

 

Информация

Приложение № 1 - заявление потребител

Приложение № 4 - заявление асистент

Декларация асистент - трудов договор

Декларация асистент ЗЗДН 


Информация за Африканската чума по свинете 


Писмо от министерството на туризма във връзка с Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/ 


Протокол от 28.06.2019 година по чл.37и от ЗСПЗЗ за окончателното разпределение на мери, пасища и ливади от ДПФ на собственици на животновъдни обекти - ОДЗ София област.


Столична община изпълнява проект "Осигуряване на ефективното функциониране на областен информационен център София- град и София - област, за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019-2021", финансиран по ОП "Добро управление", съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFOP001-4.004.0027-C01.

 

Във връзка с реализацията на проекта и функцинирането на областен информационен център София- град и София - област, Столична община обявява конкурс за подбор на експерти със следните позиции:

 

експерт "Информационно обслужване и услуги"  - 1 бр.;

 

- експерт "Логистика и информация"  - 1 бр.;

 

експерт "Комуникация и информация"  - 1 бр.

 

Документи за кандидатстване се приемат в едномесечен срок от датата на публикуване на обявите. 


публикувано на 07.05.2019 г. 

Протокол и приложения от извършени доразпределения и  разпределения на нови заявители на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд


 

 
< Предишна   Следваща >
011.jpg