Начало arrow Общински съвет
Забравена парола
Община Антон
Общински съвет Печат Е-мейл
Съдържание
Общински съвет
Страница 2
Страница 3
 

Общинския съвет определя политиката за изграждането и развитието на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 11 на ЗМСМА, както и на другите дейности, определени със закон.

1. Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финансии, данъци, такси, общинската администрация;
2. Устройството и развитието на територията на общината;
3. Образованието – предучилищно възпитание, начално, основно и средно образование;
4. Здравеопазването – амбулаторно-поликлинично и болнично обслужване, здравна профилактика, медико- социални грижи и санитарно-хигиенни дейности;
5. Култура – читалища, театри, оркестри, библиотеки, музеи и музейни сбирки, самодейност, ритуали, местни традиции и обичаи;
6. Благоустрояването и комуналните дейности – водоснабдяване, канализация електрификация, телефонизация, улици и площади, паркове, градини, улично осветление, озеленяване, корекция на реки и дерета, третиране на битови отпадъци,  хотели, гаражи и гробища;
7. Социално подпомагане – социални грижи и социални помощи, социално жилищно задоволяване и други социални дейности с общинско значение;
8. Опазването на околната среда и рационално използване на природните ресурси с общински значение.
9. Поддържането и опазването на културата, исторически и архитектурни паметници с общинско значение;
10. Развитието на спорта, отдиха, туризма с общинско значение.


 
 
011.jpg