Начало arrow Проекти
Забравена парола
Община Антон
Проекти Печат Е-мейл
Съдържание
Проекти
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020г.“

                                                                          

1. Наименование на проекта

Целево подпомагане с топъл обяд в община Антон

2.Стартиране на проекта - 04.05.2020 г.

 

3. Брой потребители – 106 души

 

4. Общ размер на средствата - 10 144,20  /десет хиляди сто четиридесет и четири лева и двадесет стотинки/

 

4.1.  в т.ч. размер на средствата за храна за обяд  8745,00  /осем хиляди седемстотин четиридесет и пет лева/

 

4.2. в т.ч. размер на средствата за други разходи: транспортни, съпътстваща подкрепа, режийни, консумативи 1399,20/хиляди триста деветдесет и девет лева и двадесет стотинки/

 

5. Място на реализиране на проекта (описание на населените места)

Домашен Соционален Патронаж село Антон

6. Финансиращ орган  

 АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

7. Цели на проекта 
Advertisement
004.jpg