Начало arrow Проекти
Забравена парола
Община Антон
Проекти Печат Е-мейл
Съдържание
Проекти
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6

ИНФОРМАЦИЯ ПРОЕКТ

 

Договор № BG05M9OP001-2.101-0184-M001

Име на бенефициента:  -  Община Антон

 

Наименование на проекта: - „Патронажна грижа за възрастни хора, лица с увреждания и самотни родители в община Антон” BG05M9OP001-2.101

Виж подробна  информация 

 


ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020г.“

                                                                          

1. Наименование на проекта

Целево подпомагане с топъл обяд в община Антон

2.Стартиране на проекта - 04.05.2020 г.

 3. Брой потребители – 106 души

 4. Общ размер на средствата - 10 144,20  /десет хиляди сто четиридесет и четири лева и двадесет стотинки/

 4.1.  в т.ч. размер на средствата за храна за обяд  8745,00  /осем хиляди седемстотин четиридесет и пет лева/

 4.2. в т.ч. размер на средствата за други разходи: транспортни, съпътстваща подкрепа, режийни, консумативи 1399,20/хиляди триста деветдесет и девет лева и двадесет стотинки/

 5. Място на реализиране на проекта (описание на населените места)

Домашен Соционален Патронаж село Антон

6. Финансиращ орган  

 АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

7. Цели на проекта 
 
012.jpg