Начало arrow Проекти
Забравена парола
Община Антон
Проекти Печат Е-мейл
Съдържание
Проекти
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6

Целта на настоящия проект е подпомагането на най-уязвимите социални групи хора, които живеят сами или нямат близки, които да им помогнат в условията на извънредно положение, и не могат сами да си осигурят прехраната.

 

8. Целеви групи (описание на обхванатите целеви групи. Начини за идентифициране на нуждаещите се лица. Критерии за подбор. Източници на информация.) / макс. 1 страница/

 

-          Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина. 

-          Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната. 

-          Лица, кои поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

-          Предвид извънредната ситуация и необходимостта от предприемане на спешни действия за осигуряване на закрила и подкрепа на най- уязвимите граждани, подбора на потребителите ще се осъществява чрез комуникация между общината и различни инситуции за установяване на принадлежността на лицата към дефинираните целеви групи. 
 
006.jpg