Начало arrow Проекти
Забравена парола
Община Антон
Проекти Печат Е-мейл
Съдържание
Проекти
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
 

-          Ще бъдат използвани всички възможности за идентифициране на нуждаещите се лица на територията на общината – сигнали от граждани, отворена телефонна линия, информация от доставчици на социални услуги и институции и др., за да се обоснове броя на лицата, които ще обслужват. Данните за лицата, поставени под задължителна карантина и съответно нейният период ще се изисква от Регионалните здравни инспекции.

-          За да удостовери допустимостта на потребителите, общината ще създаде организация и ще поддържа съответната документална отчетност, с която да се гарантира, че подборът на потребителите е съобразен с изискванията за допустимост и е извършен по прозрачен и обективен начин. 

9. Описание на основните дейности, които кандидатът придвижда да извърши за потребителите на проекта, в това число и съпътстващата подкрепа за лицата от целевата група. Как ще бъде организирана. Какви изисквания ще бъдат поставени за спазване на санитарно-хигиенните норми и изисквания 

Осигуряване на топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация е насочена към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами. Като резултат от предоставянето на услугата се очаква следното: - подобрен достъп до социални услуги на нуждаещи се лица; - разширяване на обхвата на ефективното социално подпомагане; - подобряването на достъпа до социални услуги, ще допринесе за намаляване на бедността; При предоставяне на топъл обяд по домовете, ще се предоставя разнообразно седмично меню, ще се осигурява балансирано и здравословно хранене на целевите групи, както и ще се спазват  изискванията за безопасност на храните, санитарно-хигиенните норми и ще се спазват националните стандарти и норми за хранене. 
 
007.jpg