Начало arrow Проекти
Забравена парола
Община Антон
Проекти Печат Е-мейл
Съдържание
Проекти
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
 

Задоволяването на потребностите от храна е от важно значение за Общината спрямо нейните уязвими жители. Но социалната подкрепа не бива да се свежда само до изхранването на тези лица. Защото често пъти рисковете, които се идентифицират по отношение на тези лица не са свързани само с процеса „хранене”. Тези лица имат нужда от цялостна социална подкрепа и осигуряване на комплексен характер на социално обслужване. Лицата поставени  в извънредно положение, предвид ситуацията на разрастваща се пандемия, е допълнителен риск, който  се нуждае от материална и социална подкрепа, не рядко те имат нужда от допълнителна помощ и подкрепа за осигуряване на важни житейски и битови потребности, от това да им се пазарува, да се консултират със здравни специалисти и дори да бъдат информирани за предприетите мерки в създалата се ситуация.. Затова трябва да се предоставя и съпътстваща подкрепа, така, че да се гарантира индивидуалния подход и комплексния характер на целевата програма ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА  В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ-2020 г”. Съпътстващите мерки, предвидени в допълнение по проекта целят намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин. Те допълват предоставянето на топъл обяд по домовете на потребителите и ще се изразяват  в доставка на хранителни продукти и лекарства със средства на потребителите. Честотата на осъществяване на тези мерки ще бъде  постоянна  и при  възникнала потребност от информация или при идентифицирана нужда/проблем на потребител. За предоставената съпътстваща подкрепа, която се изразява в снабдяване на потребителите с необходимите им лекарства и продукти от първа необходимост, закупени с техни лични средства или със средства от друг произход, но различен от този по договора ще се изготвят документални доказателства.   
 
014.jpg