Начало arrow Архив
Забравена парола
Община Антон
Архив Печат Е-мейл
Съдържание
Архив
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
Страница 24
Страница 25


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Във връзка с измененията и допълненията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн.,ДВ бр.38/07.05.2014г. бр.14/20.02.2015г. и бр.61/11.08.2015г.):и предстоящата процедура по разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд;
       Съобщаваме на собствениците или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни, че в срок до 10.01.2016г. следва да представят в общинска администрация–Антон актуална справка за собствените им пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ.

ОБЩИНА  АНТОН

Заповед №217/16.12.2015 и Обява - Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост.
Виж 
Краен срок за прием на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост” – 31.12.2015 г. 

Националната информационна кампания „Заедно за съпричастността“. Кампанията се осъществява от мрежата от 28 информационни центъра в България, съвместно с Българския червен кръст и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Информация Презентация

Публична покана  с предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2015/2016 ГОДИНА” чрез  бюджета на  Община Антон за 2015 г. 
Документи за участие  
 
Официална интернет страница на Общинска избирателна комисия Антон - http://oik2354.cik.bg/
 

График на заседанията на комисиите по чл.37в от ЗСПЗЗ 


Публична покана - „Възстановяване на пътна настилка на ул. „Планински извори”, с. Антон“ по Договор № 2014BG16SPO001-011 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.

Заповед

Указания и приложения

Техническа спецификация

Проект на договор

Протокол комисия - 04.08.2015 


Публична покана - Извършване на ремонтни работи по Четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Антон, за обект ІV - 60038 – І - 6 - Душанци км.0+000 – 2+500, път SFO 3004 – Петролна база за Държавен резерв, SFO 3005 – ЖП Гара Антон, финансирани от Държавния бюджет на Община Антон за 2015 година 

Заповед

Приложения и документи

Протокол комисия - 04.08.2015 


130 годишнина ОУ "Св св. Кирил и Методий" с. Антон - снимки


Покана за сесия на 05.06.2015


 

 


 
 
010.jpg