Начало arrow Архив
Забравена парола
Община Антон
Архив Печат Е-мейл
Съдържание
Архив
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
Страница 24
Страница 25


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Защо се налага Община Антон да тегли заем от фонд "ФЛАГ" ЕАД за погасяване на стари задължения

Прочети целия бюлетин 


ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА М.І – М.ХІІ 2014 ГОДИНА публикувано 14.01.2014 година


Покана за обществено обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг - 08.01.2014  


  

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси

 

Кметът на Община Антон

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

от местната общност на:

Проекта на Общински бюджет 2014 г.

На 21.12.2013 година /събота/ от 10:30 часа в пенсионерски клуб, в сградата на Читалище „ХРИСТО БОТЕВ 1925” – АНТОН.

Материалите за общественото обсъждане са публикувани на сайта на Общината и са на разположение на гражданите във финансов отдел/Мария Вътева – Директор дирекция „АПОФСД и Бюджет”/ в сградата на общинска администрация Антон.

 

ЦОНКА ГЕШЕВА - КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН 

 

Съобщение

 

Държавни дейности

 

Местни дейности 


Обява за участие в публичен търг с явно наддаване, който ще се проведе на 09.12.2013 г.


Публична покана 

Ремонтни работи по Четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Антон за обект: ІV - 60038 – І -6 - Душанци км.0+000 – 2+500, път SFO 3004 – Петролна база за Държавен резерв, SFO 3005 – ЖП Гара Антон, финансирани от Държавния бюджет за 2013 г. чрез  бюджета на  Община Антон

№ на документа в АОП - 9022061

Документи

Покана АОП 


Обява - Конкурс за отдаване под наем на общинска сграда Млекосъбирателен пункт


Заповед - Райони и честота сметосъбиране и сметоизвозване


Ден на отворените врати 


Съобщение - спиране на ел. захранване село Антон 


Публична покана за „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. АНТОН, ОБЩИНА АНТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА АНТОН. Номер на документа в АОП 9020440

Документи

АОП 


Съобщение - технически преглед на земеделска и горска техника 


 


 
 
005.jpg