Начало arrow Архив
Забравена парола
Община Антон
Архив Печат Е-мейл
Съдържание
Архив
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
Страница 24
Страница 25


Публична покана 

Ремонтни работи по Четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Антон за обект: ІV - 60038 – І -6 - Душанци км.0+000 – 2+500, път SFO 3004 – Петролна база за Държавен резерв, SFO 3005 – ЖП Гара Антон, финансирани от Държавния бюджет за 2013 г. чрез  бюджета на  Община Антон

№ на документа в АОП - 9022061

Документи

Покана АОП 


Обява - Конкурс за отдаване под наем на общинска сграда Млекосъбирателен пункт


Заповед - Райони и честота сметосъбиране и сметоизвозване


Ден на отворените врати 


Съобщение - спиране на ел. захранване село Антон 


Публична покана за „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. АНТОН, ОБЩИНА АНТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА АНТОН. Номер на документа в АОП 9020440

Документи

АОП 


Съобщение - технически преглед на земеделска и горска техника 


 


 
 
003.jpg