Начало arrow Архив
Забравена парола
Община Антон
Архив Печат Е-мейл
Съдържание
Архив
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
Страница 24
Страница 25


 На 11.09.2013 г. се проведе второ информационно събитие - заключителна пресконференция по проект:: „Мерки за предотвратяване на наводненията за обекти: река Гушева и река Селска на територията на село Антон, Община Антон” Договор № BG161PO001/4.1-04/2010/006 от дата 01.06.2011 год., осъществяван/финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

ИНФОРМАЦИЯ 


ОБЯВА ЗА УЧАСТИЕ В  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ 


Покана - Снегопочистване и опесъчаване сезон 2013/2014


Уведомление за работодателите - Агенция по заетостта  


Съобщение за поход до Петте чучура

Прочети цялото съобщение 


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 
Уведомяваме Ви, че на 08.08.2013 г. от 10.00 часа , с. Антон, Община Антон местност „Над село” ( Параклис „Свети Георги”), предстои откриване на строителна площадка по проект: „Подобряване на туристическата инфраструктура в местността „Над село” с. Антон

Прочети цялото съобщение


проект на Общинска програма за закрила на детето за 2013г. 

Обява за участие в публичен търг с явно наддаване за продажба на общинска собственост.

Документи за участие се закупуват до 02.08.2013 година 

Виж цялата Обява 

 


http://www.antonbg.com/images/2013/logo.bmp 

Съовщение: Относно провеждане на пресконференция проект „Повишаване компетентността и уменията на служителите в администрацията на община Антон”

Прочети целия текст


Съобщение до жителите на с.Антон


http://www.antonbg.com/images/2013/logo.bmp

проект „Повишаване компетентността и уменията на служителите в администрацията на община Антон”, договор с рег. № А12-22-97/01.04.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Изпълнение на дейности по провеждане на езикови, компютърни и специализирани обучения за служителите на община Антон
Публична покана
Документи
 

 
 
008.jpg