Начало arrow Архив
Забравена парола
Община Антон
Архив Печат Е-мейл
Съдържание
Архив
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
Страница 24
Страница 25
 
ОБЯВА - във връзка с провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка

Заседание Общински съвет

Заповед за прекратяване на процедура за избор на изпълнител "РЕМОНТ НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ"СВ.ПРОРОК ИЛИЯ" С.АНТОН, ОБЩИНА АНТОН. 

Заповед


 Отваряне на ценова оферта - Рехабилитация и реконструкция на път SFO1002   


Отчет 6-ти май 

Уведомително писмо 

Заседание общински съвет -23-05-2012 

 Сигнално писмо

Майски празници - 2013 година


Покана във връзка с ДОГОВОР № 23/313/00132  по МЯРКА 313
 Заповед търг - отдаване под наем земеделски земи

Покана до жителите на село Антон

Обява за конкурс


 

Покана 

Важно - Отговори на въпроси свързани с проекта-2 

Важно - Отговори на въпроси свързани с проекта-1 

В агенцията за обществени поръчки е обявена открита процедура по ЗОП във връзка с ДОГОВОР № 23/313/00132  по МЯРКА 313

виж обявлението и решението

Документи за участие


В агенцията за обществени поръчки е публикувана публична покана за доставка на хранителни продукти под №9011861

Виж поканата

Документи за участие


Обява - Ден за обсъждане на проекто-бюджет 2013  
Обява - на основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА М .І – М. ХІІ. 2013 ГОДИНА


Наредба за администратиране на местни такси и цени на услуги на територията на община Антон -актуализирана март 2013 
 
015.jpg