Начало arrow Архив
Забравена парола
Община Антон
Архив Печат Е-мейл
Съдържание
Архив
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
Страница 24
Страница 25


публикувано на 15.02.2019

Протокол и приложение изготвени на основание чл.37м от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и във връзка с изпълнение изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и Заповед №РД-60/11,02,2019 г.

 

Протокол

Приложение  

Контролен протокол по чл.37м от ЗСПЗЗ - публикуван на 08.03.2019

Списък на контролната проверка по чл.37м от ЗСПЗЗ - публикуван на 08.03.2019    


Съобщение за информационна кампания за краткотрайна сезонна селскостопанска работа


Регламент определящ реда и начина на участие в 73-ти Национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета - Козлодуй-Околчица", 2019 година


Окончателен проект на Общ устройствен план - Община Антон


Заповед №53 от 30.01.2019 - забрана пашата на селскостопански животни в горски територии 


Публикувано 29.01.2019

ОБЩИНА АНТОН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2089 Антон, пл. „Съединение” № 1
тел.: +359 7186 2300; факс: +359 7186 2500
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите , website: www.antonbg.com 

 

ОБЯВЯВА:

   Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот, собственост на Община Антон, с идентификатор 00504.153.44 и площ 7683 кв.м, находящ се в землището на с.Антон, м.”Козница”. Търгът ще се проведе на 14.02.2019г. от 10,00 часа в сградата на Община Антон. Заявления  за участие се приемат  в срок до 17,00 часа на 13.02.2019г. Информация за търга, както и тръжна документация може да получите в деловодството на Общината.

 

Заповед №52

Разяснение

Описание 

 

Заповед №64 - определяне участник спечелил търга  - публикувано на 19.02.2019 година 
 
 
005.jpg