Начало arrow Профил на купувача
Забравена парола
Община Антон
Профил на купувача Печат Е-мейл
Съдържание
Профил на купувача
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
 


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувано на 25.04.2019

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1, ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“, С. АНТОН, ОБЛАСТ СОФИЙСКА

 

Номер в АОП - 9087858

Обява чл.20 ал.3 

Документи     

СЪОБЩЕНИЕ  - дата на публикуване 03.05.2019

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти  - публикувана на 07.05.2019 г. 

 

 

Техническа спецификация  - публикувана на 14.06.2019 година
Ценово предложение  - публикувано на 14.06.2019 година
Предложение за изпълнение  - публикувано на 14.06.2019 година
Договор  - публикуван на 14.06.2019 година 
Анекс№1/20.08.2019 г.  - публикуван на 26.08.2019 година 
 
 
015.jpg