Начало arrow Профил на купувача
Забравена парола
Община Антон
Профил на купувача Печат Е-мейл
Съдържание
Профил на купувача
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12

 

 

Договор

 

Протокол от 07.02.2018 година за разглеждане, оценка и класиране - публикуван на 09.02.2018 година

 

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувано на 19.01.2018

 

Информация - №9072316  

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувано на 10.01.2018

 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Антон по проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Антон“, проектно предложение № BG05FMOP001-3.002-0220 финансиран по Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи те си лица в България.

 

Номер в АОП - 9072115

 

Обява чл.20 ал.3 

Документи     

 


Анекс към договор №2/09.02.2018 г. - публикувано на 08.02.2019

 

Договор

 

Протокол от 07.02.2018 година за разглеждане, оценка и класиране - публикуван на 09.02.2018 година

 

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувано на 16.01.2018

 

Информация - №9072249  

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувано на 08.01.2018

 

„Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на ДГ „Българче“, улица „Европа“ №16; Общинско звено „Домашен социален патронаж“,  улица „България“ №17, финансирани от бюджета на Община Антон

 

Номер в АОП - 9072062

 

Обява чл.20 ал.3 

Документи     
 
 
013.jpg