Начало arrow Профил на купувача
Забравена парола
Община Антон
Профил на купувача Печат Е-мейл
Съдържание
Профил на купувача
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12


 

Оттеглена на 02.11.2016 г. 14:30

Разяснение публикувано на 02.11.2016 г. 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 28.10.2016, 15:35

Номер в АОП - 9057955 

 

Обява чл.20 ал.3 

Документи 


   

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 14.10.2016 

 

 „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2016/2017 ГОДИНА” ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА 2016 ГОДИНА

 

Номер в АОП - 9057499 

 

Обява чл.20 ал.3 

Документи 

Протокол от комисия 31.10.2016 г.

Решение №5 за класиране 31.10.2016 г.

Договор 02.11.2016 

 


 17.09.2016 16:55

Пазарни консултации за обект: 
„Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на село Антон, Община Антон – Пречиствателна станция за питейни води“
Местонахождение:  ИМОТ  № 140005, местност „НАД СЕЛО“ землище на с. Антон, ЕКАТТЕ 00504 

Комплект документи 

 


Протокол от 13.09.2016 година   

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 25.07.2016

Избор на изпълнител за предоставяне на Консултантски услуги включващи: изготвяне и окомплектоване на Заявления за подпомагане необходимо на община Антон  за кандидатстване по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“,  подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с работно заглавие на  проекта:

 „Изграждане,  реконструкция и рехабилитация на  водоснабдителни системи и съоръжения на село Антон, Община Антон

Обект 1:  Пречиствателна станция за питейни води“;

Обект 2: Реконструкция на довеждащ водопровод и вътрешна водопроводна мрежа на Ул. „Джемина“; ул. „Стефан Караджа“; ул. „Елин Пелин“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Еделвайс“ и ул. „Липа“  

Номер в АОП - 9054649

 

Обява чл.20 ал.3 

Документи

Образци 

 

СЪОБЩЕНИЕ - 03.08.2016

Относно: Промяна на датата и часа на отваряне на офертите с предмет: Предоставяне на Консултантски услуги включващи: изготвяне и окомплектоване на Заявления за подпомагане необходимо на община Антон  за кандидатстване по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“,  подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с работно заглавие на  проекта:

 „Изграждане,  реконструкция и рехабилитация на  водоснабдителни системи и съоръжения на село Антон, Община Антон

Обект 1:  Пречиствателна станция за питейни води“;

Обект 2: Реконструкция на довеждащ водопровод и вътрешна водопроводна мрежа на Ул. „Джемина“; ул. „Стефан Караджа“; ул. „Елин Пелин“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Еделвайс“ и ул. „Липа“ 

Прочети ! 

 
 
 
006.jpg