Начало arrow Профил на купувача
Забравена парола
Община Антон
Профил на купувача Печат Е-мейл
Съдържание
Профил на купувача
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 22.07.2016 - ОТТЕГЛЕНА НА 25.07.2016 г.

Избор на изпълнител за предоставяне на Консултантски услуги включващи: изготвяне и окомплектоване на Заявления за подпомагане необходимо на община Антон  за кандидатстване по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“,  подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с работно заглавие на  проекта:

 „Изграждане,  реконструкция и рехабилитация на  водоснабдителни системи и съоръжения на село Антон, Община Антон

Обект 1:  Пречиствателна станция за питейни води“;

Обект 2: Реконструкция на довеждащ водопровод и вътрешна водопроводна мрежа на Ул. „Джемина“; ул. „Стефан Караджа“; ул. „Елин Пелин“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Еделвайс“ и ул. „Липа“  

 

Номер в АОП - 9054604 - ОТТЕГЛЕНА НА 25.07.2016 г.

Обява чл.20 ал.3 

Документи

Образци   Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 15.07.2016 

Предоставяне на консултантски услуги включващи: изготвяне и окомплектоване на Заявления за подпомагане необходимо на община Антон  за кандидатстване с проект "Реконструкция на  улици “Топола”, “Бенковски”, “Шипка”, “Цар Симеон”, “Ал. Стамболийски”, “Джемина”, “В. Боримечков” „ Здравец”, „Цар Борис”, „Бачо Киро”, „Г.С.Раковски”, „Мир”, „Панайот Волов”  по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“,  подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

Номер в АОП - 9054387 

 

Обява чл.20 ал.3 

Документи

Образци  

 

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 22.07.2016

Номер в АОП - 9054605  

 

Протокол за разглеждане, оценка и класиране - 28.07.2016 

 

Решение №1 от 02.08.2016 г. за избор на изпълнител  - 03.08.2016 
 
 
010.jpg