Начало arrow Профил на купувача
Забравена парола
Община Антон
Профил на купувача Печат Е-мейл
Съдържание
Профил на купувача
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12


На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП е открита процедура чрез публична покана за  “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛЕН И КОНСЕРВИРАН ВИД ЗА НУЖДИ НА ЦДГ „БЪЛГАРЧЕ” №16 – УЛИЦА „ЕВРОПА”; ОБЩИНСКО ЗВЕНО „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - УЛИЦА „БЪЛГАРИЯ” №47, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АНТОН 

 

Публична покана

Заповед за откриване на процедура  

Документи за участие 

Протокол 1 от дейността на комисията - 01.03.2016  

Решение 1 за класиране на участниците 02.03.2016 

Договор №2/23.03.2016 

Възстановена гаранция   

Информация за изплатени суми май 2016. 

Информация за изплатени суми юни 2016.  

Информация за изплатени суми септември 2016.  

Информация за изплатени суми септември 2016.  

Информация за изплатени суми октомври 2016.  

Информация за изплатени суми ноември 2016. 

Информация за изплатени суми януари 2017. 

Информация за изплатени суми март 2017.
Публична покана  с предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2015/2016 ГОДИНА” чрез  бюджета на  Община Антон за 2015 г.

Документи за участие 

Заповед за членове на комисия

Протокол

Договор „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2015/2016 ГОДИНА”  

 


Публична покана - „Възстановяване на пътна настилка на ул. „Планински извори”, с. Антон“ по Договор № 2014BG16SPO001-011 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.

Заповед

Указания и приложения

Техническа спецификация

Проект на договор

Заповед комисия - 14.07.2015

Протокол комисия - 04.08.2015

ДОГОВОР - 26.08.2015 

Възстановена гаранция 

изплатени суми по Договор  № 13/26.08.2015 година за изпълнение на строително монтажни работи по  проект: “Възстановяване на пътна настилка на ул. „Планински извори”, с. Антон“ по Договор 2014BG16SPO001-011 от 01.06.2015 година по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.

Покана за заключителна пресконференция 

Презентация  


Публична покана - Извършване на ремонтни работи по Четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Антон, за обект ІV - 60038 – І - 6 - Душанци км.0+000 – 2+500, път SFO 3004 – Петролна база за Държавен резерв, SFO 3005 – ЖП Гара Антон, финансирани от Държавния бюджет на Община Антон за 2015 година 

Заповед

Приложения и документи

Заповед комисия - 14.07.2015 

Протокол комисия - 04.08.2015  

ДОГОВОР - 26.08.2015

Възстановена гаранция    
 
 
004.jpg