Конкурси

Протокол от заседание на комисия - 19.05.2016

 


images/2016/05/05052.jpg

 


Заповед конкурс за длъжност "Секретар на община"

 


Обявление конкурс за длъжност "Секретар на община

 


Заявление по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС  

 


Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС