Отчети

Годишен отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност - публикуван 18.02.2021

 

Информация за изпълнението на общинската програма за използване на енергия от възобновяеми източници  - публикувана 18.02.2021