ПИРО
ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Антон (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
 
Проект на План за интегрирано развитие на Община Антон (ПИРО)