Протоколи и сесии

Протоколи от сесии на Общински съвет Антон

 
Протокол №22/27.05.2021  
Протокол №21/07.04.2021 
Протокол №20/25.03.2021
Протокол №19/18.03.2021 
Протокол №18/25.02.2021   
Протокол №17/28.01.2021  
Протокол №16/08.01.2021  
Протокол №15/22.12.2020 
Протокол №14/26.11.2020 
Протокол №13/29.10.2020 
Протокол №12/05.10.2020  
Протокол №11/10.09.2020   
Протокол №10/20.08.2020 
Протокол №9/18.06.2020 
Протокол №8/18.05.2020 
Протокол №7/24.04.2020 
Протокол №6/18.02.2020  
Протокол №5/30.01.2020  
Протокол №4/19.12.2019 
Протокол №3/03.11.2019
Протокол №2/22.11.2019
Протокол №1/08.11.2019