Протоколи и сесии

Протоколи от сесии на Общински съвет Антон

Протокол №3/03.11.2019
Протокол №2/22.11.2019
Протокол №1/08.11.2019