Бюджет

Одитен доклад сметна палата  - публикуван на 15.04.2021


Отчет май 2021 

Капиталови разходи 2021

Отчет април 2021  

Отчет първо тримесечие 2021

Капиталови разходи първо тримесечие 

Отчет март 2021 

Отчет февруари 2021  

Отчет януари 2021 


Решение №174 по Протокол №18/ 25.02.2021 година на общински съвет за приемане на бюджет 2021 година

Бюджет на община Антон 2021   

Капиталови разходи 2021 


Отчет на бюджет 2019 година и решение ОС   - публикуван на 17.09.2020 

 

Отчет декември 2020 година  - публикуван на 25.01.2021  

Отчет ноември 2020 година  - публикуван на 11.01.2021 

Отчет октомври 2020 година  - публикуван на 11.01.2021  

Отчет трето тримесечие 2020 година  - публикуван на 23.10.2020

Отчет август 2020 година  - публикуван на 14.09.2020 

Отчет юли 2020 година  - публикуван на 11.08.2020 

Отчет второ тримесечие 2020 година  - публикуван на 31.07.2020  

Отчет май 2020 година  - публикуван на 09.06.2020 

Отчет април 2020 година  - публикуван на 12.05.2020

Отчет първо тримесечие 2020 година  - публикуван на 30.04.2020 

Отчет февруари 2020 година  - публикуван на 09.03.2020

Отчет януари 2020 година  - публикуван на 25.02.2020 Решение общински съвет бюджет 2020 година 

Бюджет на община Антон 2020  публикувано на 15.01.2020

Проект за бюджет на община Антон 2020 година  Решение  на Общински съвет във връзка с отчет за изпълнение на бюджета за 2018 година 

Докладна записка и отчет за изпълнение на бюджет 2018 на община Антон във връзка с чл.140 от Закона за публичните финанси

 

публикувано на 02.08.2019 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.140 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антон, по предложение на Председателят на Общински съвет – Антон, Кметът на Общината.

Преглед   ОТЧЕТИ 2019

Отчет четвърто тримесечие на 2019 година  - публикуван на 25.02.2020    

Отчет ноември 2019 година  - публикуван на 09.12.2019    

Отчет октомври 2019 година  - публикуван на 20.11.2019   

Отчет трето тримесечие на 2019 година  - публикуван на 02.10.2019   

Отчет август 2019 година  - публикуван на 20.09.2019  

Отчет юли 2019 година  - публикуван на 08.08.2019  

Отчет второ тримесечие на 2019 година  - публикуван на 02.08.2019   

Отчет юни 2019 година  - публикуван на 05.07.2019  

Отчет май 2019 година  - публикуван на 10.06.2019 

Отчет април 2019 година  - публикуван на 21.05.2019 

Отчет март 2019 година  - публикуван на 25.04.2019 

Отчет февруари 2019 година  - публикуван на 20.03.2019 

Отчет януари 2019 година  - публикуван на 26.02.2019

БЮДЖЕТ 2019 публикувано 12.02.2019

Препис решение общински съвет и бюджет на община Антон 2019 година 

Бюджет 

Капиталови разходи 2019 ОТЧЕТИ 2018

Отчет декември 2018 година  - публикуван на 18.01.2019 

Отчет ноември 2018 година  - публикуван на 17.12.2018  

Отчет октомври 2018 година  - публикуван на 22.11.2018 

Отчет III тримесечие 2018 година  - публикуван на 22.10.2018 

Отчет августи 2018 година  - публикуван на 20.09.2018 

Отчет юли 2018 година  - публикуван на 28.08.2018   

Отчет юни и отчет II тримесечие 2018 година  - публикуван на 31.07.2018 

Отчетт капиталови разходи  - публикуван на 31.07.2018 

Отчет май 2018 година  - публикуван на 28.06.2018

Отчет април 2018 година  - публикуван на 22.05.2018 

Отчет март 2018 година  - публикуван на 20.04.2018 

Отчет февруари 2018 година  - публикуван на 28.03.2018 

Отчет януари 2018 година  - публикуван на 26.02.2018

Одитен доклад Сметна палата БЮДЖЕТ 2018 публикувано 02.02.2018

Препис решение общински съвет

Бюджет на община Антон 2018 година 


ОТЧЕТИ 2017

Отчет IV тримесечие 2017 година и оборотна ведомост  - публикуван 26.02.2018  

Отчет Ноември 2017 година  - публикуван 23.12.2017  

Отчет Октомври 2017 година  - публикуван 18.11.2017  

Отчет III тримесечие 2017 - публикуван 27.10.2017 

Отчет август 2017 година  - публикуван 27.09.2017 

Отчет юли 2017 година  - публикуван 25.08.2017 

Оборотна ведомост към 30.06.2017  - публикувана 04.08.2017 

Отчет II тримесечие 2017 година  - публикуван 04.08.2017 

Отчет май 2017 година  - публикуван 23.06.2017   

Отчет април 2017 година  - публикуван 12.05.2017  

Оборотна ведомост към 31.03.2017  - публикувана 03.05.2017 

Отчет I тримесечие 2017 година  - публикуван 03.05.2017

Отчет март 2017 година  - публикуван 18.04.2107   

Отчет февруари 2017 година  - публикуван 15.03.2017  

Отчет януари 2017 година  - публикуван 21.02.2017 


БЮДЖЕТ 2017 публикувано 03.02.2017

Препис решение общински съвет

Бюджет на община Антон 2017 година 


ОТЧЕТИ 2016

месец януари

месец февруари

месец март

месец април

месец май

месец юни  

месец юли 

месец август 

месец септември 

месец октомври 

месец ноември 

месец декември  


БЮДЖЕТ 2016 11.02.2016

Протокол 53

Бюджет 2016 


ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2016 - 08.11.2015

Съобщение

Обяснителна записка

Проект Държавни дейности

Проект Местни дейности 


БЮДЖЕТ 2015

Препис протокол 46

Бюджет 


БЮДЖЕТ 2013 

Докладни записки от Кмета на Община Антон

Приходи от държавни дейности

Приходи от местни дейности

Капиталови разходи - проект