Други

Специалист „Опазване на обществения ред и комунални дейности“
Георги Байловски
 
Полски пазач и озеленител
Иван Луков
 
Полски пазач и озеленител
Генади Кънчев 
 
Куриер-чистач
Павлинка Маджарова
 
Отговорник Пенсионерски клуб
Нина Маркова
 
 
тел.: 07186/ 23-00